Ruszyła kampania edukacyjna „For better data flow”, czyli o dobrych praktykach transakcyjnych

Procesy transakcyjne takie jak np. fuzje i przejęcia, restrukturyzacje przedsiębiorstw, transakcje przeprowadzane na rynku kapitałowym stają się coraz bardziej złożone. Angażują wielu specjalistów, wymagają wsparcia nowoczesnych technologii, bazują na wielu aktach prawnych i coraz częściej korzystają z niepisanych dobrych praktyk. Trudno je ignorować, bo znacznie przyśpieszają pracę doradców i oszczędzają czas oraz pieniądze klientów.

 

Regulacje prawne coraz częściej są uzupełnianie dobrymi praktykami, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks dobrych praktyk doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW, ale nie ujmują one wszystkich aspektów jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

 

„Pomimo tego, że polska branża transakcyjna należy do rozwiniętych, nie powstał do tej pory katalog dobrych praktyk, który byłby wyczerpującą wskazówką dla wszystkich stron procesu – począwszy od przedstawicieli spółek, po doradców transakcyjnych. Dlatego uważamy, że zainicjowanie otwartej rozmowy przyczyni się do opracowania praktycznego drogowskazu dla rynku i tym samym pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację przebiegu transakcji oraz zwiększy ich efektywność”powiedziała Aleksandra Porębska z firmy FORDATA, która jest inicjatorem kampanii.

 

Specjaliści mają głos

Kampania „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest skierowana do wszystkich uczestników rynku transakcyjnego w Polsce. W ramach kampanii zostanie powołana Rada Ekspertów złożona z doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, której zadaniem będzie wypracowanie Katalogu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie konferencja otwarta dla rynku kapitałowego, na której zostanie zaprezentowany Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych.

 

Do aktywnego udziału inicjatorzy kampanii zapraszają także przedstawicieli spółek, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi usprawnienia transakcji dzięki dobrym praktykom. Na stronie internetowej www.efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę. Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

> Powrót do Aktualności