DOBRE PRAKTYKI

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych powstał podczas I Edycji Kampanii. Uniwersalne wskazówki Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych dotyczą transakcji fuzji i przejęć́, restrukturyzacji, emisji akcji lub obligacji, procesów sprzedaży pakietów wierzytelności, projektów PPP czy pozyskiwania finansowania.

Naszą ambicją podczas kolejnych edycji Kampanii jest rozwijanie zasad Kodeksu dla konkretnych typów transakcji tak, aby stworzyć Kodeksy Branżowe. Pierwszym z nich, stworzonym w ramach II Edycji Kampanii, jest Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji.

Każdy z Kodeksów jest efektem wybitnych specjalistów, którzy zgodzili się wejść w skład Rady Programowej danej edycji Kampanii.

KONTAKT

kontakt

Aleksandra Prusator
info(at)efektywnetransakcje.pl
Tel. (+48) 506 044 056

Chcesz widzieć jakie są postępy kampanii ? Zostaw swój e-mail

stopka3

linked