Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych został już zaprezentowany podczas konferencji kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”.

KATALOG_FBDF_web_pion_001Kodeks dobrych Praktyk Transakcyjnych (dostępny TUTAJ) opracowali eksperci Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”.

 

Kampanią „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” chcemy zainicjować dyskusję o dobrych praktykach stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych w celu edukacji rynku. Kierujemy ją do wszystkich uczestników rynku transakcyjnego w Polsce – powiedziała Aleksandra Porębska z firmy FORDATA, inicjatora kampanii.

 

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych ma być praktycznym drogowskazem dla rynku, który pozwoli na większą profesjonalizację branży i tym samym przyczyni się do wzrostu efektywności transakcji prowadzonych w Polsce. Oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane zasady, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego.

 

Rada Programowa kampanii złożona jest z ekspertów rynkowych, wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem rynkowym m.in. w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, wycen, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, sekurytyzacji i innych procesów związanych z rynkiem transakcyjnym. Tworzą ją:

 

Aleksandra Porębska, założycielka FORDATA, przedsiębiorca, czynna obserwatorka procesów transakcyjnych w Polsce.

 

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

 

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP.

 

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Specjalista w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

 

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Ekspert w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

 

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny. Prowadzi transakcje M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

 

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

 

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Ekspert w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

 

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Posiada doświadczenie w transakcjach M&A z udziałem funduszy private equity.

 

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

 

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Specjalizuje się w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

 

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

 

Michał Chromiński, zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku transakcji prywatnych (M&A) zdobywane w: Deloitte, KPMG, BESI (obecnie Haitong Bank), butikach doradczych oraz w obecnym miejscu pracy. Uczestniczył, w tym w roli wiodącej, w kilkudziesięciu transakcjach w większości sektorów gospodarki, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych, krajowych i zagranicznych, inwestorów strategicznych, jak i finansowych.

 

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

 

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

 

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych – Pobierzadobe-pdf-logo

> Powrót do Aktualności