Rada Programowa kampanii edukacyjnej pt. „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” rozpoczęła pracę nad wytycznymi do przygotowania Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Drugie spotkanie już 17. września, a konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego w Polsce 8. października w Warszawie.

 

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

 

Wierzymy, że Kodeks Dobrych Praktyk stanie się praktycznym drogowskazem dla rynku i tym samym pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację branży oraz przyniesie realne korzyści każdemu z jego uczestnikówpowiedziała Aleksandra Porębska z FORDATA, inicjatora kampanii.

 

Podczas pierwszego spotkania Rady Programowej eksperci rozpoczęli pracę nad wytycznymi do Kodeksu. Już za 10 dni, na kolejnym spotkaniu przygotują finalny zbiór rekomendacji Dobrych Praktyk, tych najbardziej praktycznych i uniwersalnych dla każdego procesu transakcyjnego.

#FBDF_03.09_Rada_Programowa

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych zostanie zaprezentowany podczas konferencji otwartej dla rynku, która odbędzie się 8. października 2015 r. w Pure Sky Club, mieszczącym się przy ul. Złota 59 w Warszawie.

 

Zapisy na konferencję możliwe są na stronie kampanii efektywnetransakcje.pl/formularz

Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem rynku transakcyjnego w Polsce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

 

Zapraszamy do nadsyłania swoich propozycji dotyczących dobrych praktyk transakcyjnych na adres beata.milewicz@efektywnetransakcje.pl

 

W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych. Opracowali oni rekomendacje, bazując na swoim doświadczeniu zawodowym.

 

Radę Programową kampanii tworzą:

 

Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odpowiada za rekomendację dobrej praktyki w tym obszarze.

 

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

 

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP. Opracowuje rekomendację w zakresie specjalizacji PPP.

 

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

 

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Opracuje rekomendację w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

 

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu transakcji M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

 

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

 

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Przygotuje rekomendację w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

 

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Jako ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przygotuje rekomendację dotyczącą prowadzeni transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

 

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

 

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Przygotuje rekomendację w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

 

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

 

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

 

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

> Powrót do Aktualności