KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI

Powstał jako efekt prac Rady Programowej II Edycji Kampanii, w następstwie wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. wprowadza wiele ważnych rozwiązań w relacjach biznesowych, w szczególności pomiędzy dłużnikami i wierzycielami. Nowe przyjazne regulacje prawne powinny być coraz częściej stosowane przez przedsiębiorców, gdyż są dla nich korzystne i umożliwiają podjęcie efektywnych działań w sytuacjach kryzysowych. Wskazówki obejmują projekty restrukturyzacji zarówno rozwojowej, jak i naprawczej.

Zdaniem Autorów, restrukturyzacja powinna być przygotowana jako trzyetapowy proces, na który składa się: analiza ekonomiczno-prawna i określenie źródeł dysfunkcji biznesowych, opracowanie planu naprawczego, a następnie jego konsekwentne wdrożenie. Co odpowiada też układowi Kodeksu.

To pierwszy z serii Kodeksów, które dedykowane będą konkretnym typom transakcji.

POBIERZ KODEKS

PARTNERZY STRATEGICZNI II EDYCJI

PARTONAT MEDIALNY

KONTAKT

kontakt

Aleksandra Prusator
aleksandra.prusator(at)fordata.pl

Tel. (+48) 506 044 056

Chcesz widzieć jakie są postępy kampanii ? Zostaw swój e-mail

stopka3

linked