Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych zostanie zaprezentowany podczas konferencji kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”.

 BANER_490x270_3

Zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej I edycji kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Już 8 października 2015 r. w Warszawie, w Pure Sky Club, przy ul. Złota 59 na 21 p. odbędzie się konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego.

 

Podczas konferencji nastąpi prezentacja Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, czyli zbioru rekomendacji dla prowadzenia procesów transakcyjnych. Został on opracowany przez ekspertów Rady Programowej Kampanii. W gronie wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem  w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji  i PPP odbędzie się też debata nt. profesjonalizacji branży transakcyjnej.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na konferencję możliwe są na stronie kampanii efektywnetransakcje.pl/formularz

 

Jest to również szansa na spotkanie się z wieloma cenionymi i doświadczonymi ekspertami Rady Programowej kampanii, którą tworzą:

 

Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odpowiada za rekomendację dobrej praktyki w tym obszarze.

 

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

 

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP. Opracowuje rekomendację w zakresie specjalizacji PPP.

 

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

 

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Opracuje rekomendację w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

 

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu transakcji M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

 

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

 

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Przygotuje rekomendację w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

 

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Jako ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przygotuje rekomendację dotyczącą prowadzeni transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

 

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

 

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Przygotuje rekomendację w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

 

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

 

Michał Chromiński, zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku transakcji prywatnych (M&A) zdobywane w: Deloitte, KPMG, BESI (obecnie Haitong Bank), butikach doradczych oraz w obecnym miejscu pracy. Uczestniczył, w tym w roli wiodącej, w kilkudziesięciu transakcjach w większości sektorów gospodarki, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych, krajowych i zagranicznych, inwestorów strategicznych, jak i finansowych.

 

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

 

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

 

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

Agenda Konferencji – Pobierzadobe-pdf-logo

> Powrót do Aktualności