Już 3. września 2015 r. Rada Programowa kampanii rozpocznie prace nad opracowaniem rekomendacji dotyczących Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Każdy z ekspertów zgłosi rekomendację dotyczącą jednej dobrej praktyki, popartej jego doświadczeniem zawodowym, która zostanie poddana szerszej dyskusji w ramach spotkań roboczych Rady.

W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych.

 

Głównym zadaniem członków Rady Programowej będzie opracowanie rekomendacji dotyczących Dobrych Praktyk Transakcyjnych, popartych ich doświadczeniem zawodowym.
Rekomendacje wypracowane przez Radę utworzą Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych.

 

W skład Rady Programowej weszli:

 

Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odpowiada za rekomendację dobrej praktyki w tym obszarze.

 

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

 

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP. Opracowuje rekomendację w zakresie specjalizacji PPP.

 

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

 

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Opracuje rekomendację w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

 

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu transakcji M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

 

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

 

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Przygotuje rekomendację w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

 

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Jako ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przygotuje rekomendację dotyczącą prowadzeni transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

 

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

 

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. – polskiej firmy zarządzającymi funduszami private equity. Przygotuje rekomendację w zakresie lewarowane wykupy menedżerskie (LMBO).

 

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

 

Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zostanie on zaprezentowany i omówiony podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego, która odbędzie się na początku października.

 

Do aktywnego udziału inicjatorzy kampanii zapraszają także przedstawicieli spółek, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi usprawnienia transakcji dzięki dobrym praktykom.

 

Na stronie internetowej www.efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

 

Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego od doradców transakcyjnych, przez inwestorów po przedstawicieli spółek także notowanych na GPW. Ma na celu zainicjowanie dyskusji o stopniu profesjonalizacji branży oraz edukację rynku w zakresie dobrych praktyk.

 

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

> Powrót do Aktualności